fbpx

Galenika

O brendu

Galenika a.d. je kao prva fabrika farmaceutskih proizvoda na ovim prostorima dobila ime po Galenu, začetniku naučne farmacije, koji je živeo u drugom veku nove ere. Naša komapnija je osnovana 18. jula 1945. odlukom Privrednog Saveta Federativne Narodne Republike Jugoslavije. Tada je Galenika a.d. imala samo četrdeset troje zaposlenih.
Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja lekova, farmaceutskih sirovina, parafarmaceutike i dentalnih proizvoda. Galenika a.d. je izuzetnom brzinom osvajala domaće tržište, a prelomni korak razvoja bila je izgradnja nove fabrike 1978. koja nam je omugućila da odlučno iskoračimo izvan nacionalnih okvira.
Tokom poslednje decenije dvadesetog veka nastupio je težak period,
pun političko-ekonomskih problema, koji su pratili i otežavali rad Galenike a.d. Naša kompanija je tada prošla kroz razne strukturalne, organizacione, vlasničke i mnoge druge promene. Posledice su bile velike
i značajne po naš status i poslovanje. Situacija se popravila smirivanjem političkih i ekonomskih tenzija. Galenika a.d. 2005.god. ulazi u sledeću fazu razvoja, koji se nesmanjenim intenzitetom nastavlja.
Galenika a.d. danas ima stabilno i unapređeno poslovanje, jasno definisan tok razvoja i ostvarene impresivne rezultate koji se, osim u dobijenim nagradama, vide i u pokazateljima poslovanja.
Uspešno je završena i sertifikaciona provera usklađenosti poslovanja Galenike a.d. sa međunarodnim standardima: ISO 9001:2015 i HACCP sistemom. Sertifikati su izdati za razvoj, proizvodnju i prodaju medicinskih i dijetetskih proizvoda i proizvoda opšte namene. Proverom je potvrđena modernizacija našeg celokupnog poslovanja i shodno tome dobili smo pravo da koristimo „CE“ znak na proizvodima fabrike dentala i fabrike parafarmaceutike. Takođe, Galenika a.d. je dobila i GMP sertifikat, u skladu sa pozitivnim nalazom Ministarstva zdravlja Republike Srbije, što potvrđuje da je proizvodnja cefalosporinskih kapsula, odnosno lekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini, u skladu sa „Smernicama dobre proizvođačke prakse“.
Pored investicija, od kojih je najnovija izgradnja nove fabrike vredne blizu 50 miliona evra, koja je svečano otvorena u julu 2010. god., Galenika a.d. ima još nekoliko kapitalnih projekata u završnim fazama planiranja. Pored unutrašnjih investicija, drugi stub strateškog razvoja kompanije je i proširenje izvoznog tržišta.

Galenika u svom asortimanu nudi

  • Kompleti za prvu pomoć “Tip A” i “Tip B”
  • Ormarići za prvu pomoć

INFORMACIJE

Kompanija Galenika a.d.
Država Srbija
Web sajt: www.galenika.rs